CD / USB stick / mp3 hypnose-sessies

Hypnose is een uitstekend hulpmiddel om thuis aan je doelstelling of problemen te werken. In je eigen vertrouwde omgeving kun je werken met een hypnose CD, USB stick of mp3, op het tijdstip dat jou schikt.

Het basisprogramma omvat trainings CD's, USB stick of mp3's met als thema ontspannen, afslanken, anti-roken, slapen, zelfvertrouwen, concentratie, nagelbijten, hoofdpijn en bevallen.

CD of USB stick kun je bestellen door € 25,00 over te maken op IBAN NL02INGB0006182376 t.n.v. J. Claus, Heerlen. Dit is inclusief verzendkosten binnen Nederland. Een mp3 kun je bestellen door € 20,00 over te maken op IBAN NL02INGB0006182376 t.n.v. J. Claus, Heerlen en zal per e-mail verzonden worden.

 

Ontspannen

Hypnose is het hulpmiddel bij uitstek om te ontspannen. Het ontstaan van stress is vaak niet te vermijden. Belangrijk is echter dat spanningen zo snel mogelijk worden afgebouwd. Gebeurt dit niet dan cumuleert stress met alle nadelige gevolgen van dien. De hypnosesessie op deze cd is gericht op het afbouwen van bestaande spanningen en tevens het resistenter worden tegen nieuwe stress.
 

Afslanken

De hypnose cd “Afslanken” is gericht op het onder controle krijgen van je eetgedrag. Deze hypnose-training heeft niets te maken met een dieet. Als je echter een dieet volgt, dan wordt dit door de hypnose nog extra gestimuleerd. De hypnosesessie op deze cd versterkt ‘jouw wil’ om op een gezonde en doelgerichte manier met voeding om te gaan.
 

Anti Roken

‘Jouw wil’ om niet meer te roken wordt door deze hypnosesessie gestimuleerd. Het is derhalve noodzakelijk dat je ook echt wilt stoppen met roken. De motivatie moet uit jezelf komen. Belangrijk is dat je verlangen om te stoppen echt is en niet opgelegd wordt door derden.
 

Slapen

Hypnose kan een heel effectieve bijdrage leveren aan het bestrijden van slapeloosheid, zonder de nadelige gevolgen van de welbekende geneesmiddelen die vaak hier voor gebruikt worden. Hypnose wordt door velen verward met slapen, omdat mensen bij het gebruik van hypnose vaak in slaap vallen. Slaap en hypnose is niet hetzelfde. Bij het gebruik van deze hypnose-cd gaat de hypnotische toestand ongemerkt over in een slaap. Slaap maakt automatisch een einde aan de hypnose.
 

Hoofdpijn

Het gebruik van hypnose bij spanningshoofdpijn en migraine leidt tot een vermindering van de symptomen. Bij het juiste gebruik van de cd treden significante verbeteringen op in de intensiteit en de tijdsduur van de symptomen. Bovendien is het ook mogelijk dat de klachten veel minder vaak voorkomen of zelfs helemaal verdwijnen.
 

Zelfvertrouwen

De hypnose-cd zelfvertrouwen is gericht op het stimuleren van een positieve denkwijze over jezelf, het vermogen problemen te overwinnen en op een andere manier met moeilijke situaties om te gaan. Elementen die tijdens de sessie aan bod komen zijn: hoe je over jezelf denkt, hoe je tegen jezelf praat (selftalk), welk beeld je van jezelf hebt. De sessie kan je een ruggensteun in je dagelijkse leven geven.
 

Concentratie

Elementen waarop deze hypnose CD zich richt om je concentratie te verbeteren zijn het verlagen van je spanningslevel, het afbouwen van negatieve zelfsuggestie en het verhogen van je motivatie om optimaal dat te doen waar je mee bezig bent.
 

Nagelbijten

De sessie op deze cd is gericht op de hypnotische aanpak van het nagelbijten en niet op de eventuele oorzaken van dit ongewenste gedrag.
 

Bevallen

Deze cd is een zeer probaat hulpmiddel om je voor te bereiden op je aanstaande bevalling. Je leert er niet alleen mee negatieve spanningen af te bouwen, maar ook tijdens de bevalling op het juiste moment dat te doen wat goed is voor je kindje en jezelf. Door de hypnose kun je de aanwijzingen van de vroedvrouw of gynaecoloog effectiever opvolgen. Je bevalling zal je daardoor minder belasten en gemakkelijker verlopen.
 

Persoonlijke CD

Heb je ander probleem of doelstelling waaraan je wilt werken?

Vul dan onderstaand formulier in. Ik spreek dan een hypnose-sessie in die helemaal afgestemd is op jouw persoonlijke doelstelling of problematiek.

Bestelformulier

Het bestelformulier is in het zogenoemde ".pdf formaat". Om het bestelformulier te openen, moet u de beschikking hebben over Adobe® Acrobat® Reader®. Als dit programma niet op uw computer staat, dan kunt u het gratis downloaden door op de knop beneden te drukken.

Get Adobe Reader